Boks ekspozycyjny nr 57
Boks ekspozycyjny nr 85
border
gdzie jestesmy

Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I WSPÓLNICY-SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt

Pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzacje procesów biznesowych z Partnerami biznesowymi. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwi automatyzacje procesów biznesowych oraz elektroniczna wymianę informacji i dokumentów miedzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Zastosowanie tej kompleksowej technologii ma na celu dostosowanie współpracujących przedsiębiorstw do zmieniających się realiów rynkowych i wymogów e-Biznesu. Innowacyjność oprogramowania B2B wynika z możliwości zintegrowania poszczególnych funkcji współpracujących firm w jeden zautomatyzowany system informatyczny. W ramach projektu wdrażane są technologie elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentów w formie papierowej we wszystkich realizowanych procesach biznesowych z Partnerami.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie zasadnicza zmiana procesu organizacyjnego firmy w zakresie współpracy z partnerami, oraz zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące efektywność energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (rozwiązania Green IT).

Zasięg: międzynarodowy(Niemcy i Francja)

Rynek docelowy: Polska  i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-012/14-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 
 
metody płatności
42-200 Częstochowa,  ul. Jadwigi 112 0048 34 361 45 64
kontakt@cmb.pl GODZINY PRACY: PN-PT 9.00-18.00, SB 9.00-13.00
 
„CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt
Pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Więcej>>